نمایش 1–20 از 27 نتیجه

4۰۰ ساعت
379
تماس بگیرید
4۰۰ ساعت
0
تماس بگیرید

✅ دوره MBA مدیریت گمرکی

بدون امتیاز 0 رای
4۰۰ ساعت
367
تماس بگیرید

✅ دوره MBA مدیریت شهرسازی

بدون امتیاز 0 رای
4۰۰ ساعت
769
تماس بگیرید

✅ دوره MBA مدیریت معدن

بدون امتیاز 0 رای
4۰۰ ساعت
697
تماس بگیرید
4۰۰ ساعت
765
تماس بگیرید
4۰۰ ساعت
654
تماس بگیرید
4۰۰ ساعت
2,761
تماس بگیرید
870
تماس بگیرید
1,336
تماس بگیرید
4۰۰ ساعت
543
تماس بگیرید
4۰۰ ساعت
671
تماس بگیرید
4۰۰ ساعت
694
تماس بگیرید

✅ دوره MBA روانشناسی

بدون امتیاز 0 رای
4۰۰ ساعت
468
تماس بگیرید
4۰۰ ساعت
369
تماس بگیرید
4۰۰ ساعت
946
تماس بگیرید

مدیریت دارویی (MBA)

بدون امتیاز 0 رای
4۰۰ ساعت
671
تماس بگیرید
4۰۰ ساعت
983
تماس بگیرید

✅ دوره MBA مدیریت سلامت

بدون امتیاز 0 رای
4۰۰ ساعت
987
تماس بگیرید

مدیریت مراکز آموزشی (MBA)

بدون امتیاز 0 رای
4۰۰ ساعت
1,342
تماس بگیرید